apmalti

apmálti, àpmala, àpmalė 1. tr. didumą sumalti: Palauk, kad tik kiek apmalsiu, tai ir apstabdysiu malūną Brs. | refl.: Dabar visi apsmãlo i daugiau niekas nemala Dglš. 2. tr. iš paviršiaus aptrinti, apgrūsti grūdus: Kanapes grūstuvėje apmalti (apgrūsti) . 3. tr. aptarnauti kitus kaip malėjui, visiems sumalti: Aš, būdavo, visus apìmalu Dkšt. 4. tr. malant apipilti, apkrauti miltais: Mala mala, vis negalia išmalti visų grūdų: vis yra ir yra puspūrė grūdų; jau apmãlo visas girnas su miltais, o grūdų malti vis nepabenga VoL317–318. 5. tr. prk. paviršutiniškai, bet kaip, nedailinant ką padaryti: Ko ten labai knisies – apmálk paviršių, ir bus gerai Slk. Ką čia pridailinsi – apmalaĩ kiek, ir gerai Slk. 6. tr. aptrinti, apdaužyti: Arklys aplaužo, àpmala šakas medelių Brš. Kurgi padarys gerą rogėm kelią, kad niekas nevažinėja dabar ratais, gruzų neapmala Krok. ^ Až ausų apmálti (nusukti ausis) Ds. | refl. tr.: Tai jau apsimalei nagus?! Vlk. 7. tr. aplakstyti, apeiti, išvaikščioti: Šįryt jau ji àpmalė pusę miesto i nieko negavo Jrb. Kol àpmaliau visą kaimą, baisiai pavargau Jrb. 8. tr. apkalbėti: Kiek dvi ausys išgirdo, dvi akys pamatė, liežuvis viens viską apmala Vdk. 9. refl. apsiraminti, apsimalšinti: Dabar jaunas, todėl su visais ir pjaunas, o kai ūsai sužels, tai ir apsimals KrvP(Smn). Apsìmala ne toki dykūnai, apsimal̃s ir jis Mrs. | Daug ašarų siratos išlieja, kolei kiek apsìmala (apsipranta) Slk. \ malti; apmalti; atmalti; įmalti; išmalti; numalti; pamalti; parsimalti; permalti; pramalti; primalti; sumalti; užmalti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apsimalimas — apsimalìmas sm. (2) → apmalti 1 (refl.): Pašėlęs neapsimalìmas svieto – mala i mala Šts. malimas; apsimalimas; išmalimas; numalimas; pamalimas; sumalimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmalti — atmalti, àtmala, àtmalė; R8 1. intr. vienam malti už kitus: Tas vienas malūnas turėjo už visus [malūnus] atmalt Ėr. 2. tr. malant atgauti išlaidas, už malimą surinkti pinigus: Kiek jam kaštavo [malūno įrengimas], vienu metu atmal̃s (per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmalti — išmalti, ìšmala, ìšmalė 1. tr. sumalti kokį kiekį: Tuodu vyrai po puspūrį turėdavo išmalt Skr. Aguonų liuob išmals pri košei Šts. Aš neturėjau kartelės (leidimo maltis), buvau išmalęs (kiek buvo leista, sumalęs) Šts. Išmalė gerai (dukart… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malti — malti, mãla, mãlė (mãlo, molė) 1. tr., intr. SD148, R, K smulkinti grūdus į miltus: Malti grūdus pusiauskardu J. Geros girnos gerai mala Mrk. Atėjau kruopų malt Ėr. Tu nemolei, tu negrūdai, tavas šaukštas kamenyčioj (d.) Lz. Susirinko penkios… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numalti — numalti, nùmala, nùmalė 1. žr. sumalti 1: Nùmalei kiaulėm, numalk ir duonai Alk. Vos centnerį teprisiprašiau šiandien numalti Trg. Mūso malūnas nemoka grikų numalti Lnk. 2. tr. nutrinti iš paviršiaus, apgrūsti: Numalą̃ avižoms sėlenas ir kepą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamalti — pamalti, pàmala, pàmalė 1. intr. kurį laiką malti: Biškį pamalk už mane J. Jie (samdiniai) buvo žadinami anksti rytmetį, kad porą valandų iki pusryčių pamaltų, paskui eitų prie kitų darbų rš. 2. intr. N galėti, pajėgti malti. 3. refl. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsimalti — parsimalti, parsìmala, parsìmalė parsigriauti: Griebė už plaukų, parsimalė ir baisiai pritrankė, vos gyvybę atprašė LTR(Auk). malti; apmalti; atmalti; įmalti; išmalti; numalti; pamalti; parsimalti; permalti; pramalti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permalti — 1. tr. iš naujo, dar kartą sumalti: Į maltą virtą mėsą pridėti svieste pakepintų svogūnų, vėl permalti rš. 2. refl. susitrinti, nudilti judant: Gali metų metus mušt, kol ungurio skūra (spragilo jungui vartojama) parsimala Kin. malti; apmalti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramalti — pramalti, pràmala, pràmalė tr. 1. Akm truputį grūdų sumalti: Miežių pramãlęs iškepk ragaišio J. Kad sutiktum man nons kokius du maišelius tam kartui pramalti: duonos nebeturim, pati barasi Jnšk. | refl. tr.: Tam kartui galiam ir su girnom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primalti — primalti, prìmala, prìmalė 1. tr. sumalti didelį kiekį: Kepsme duoną: Rastenis primãlo Prng. | refl. tr. rš. 2. refl. prisirinkti, prisigrūsti: Žmonių prisìmalė pilnas miestas Krn. 3. refl. prisibastyti, prisitrankyti: Jis prìsmalė sviete… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.